ΗΟΜΕ

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση της προκήρυξης της αστυνομίας και εφιστούμε την προσοχή για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 28-07-2017 και ώρα 15:00  για υποψηφίους Έλληνες εξωτερικού 2017

 

Για την γνωστοποίηση της προκήρυξης εδώ  .

Για την προκήρυξη εδώ