ΗΟΜΕ

Ορίστηκαν κατά ειδικό μάθημα τα παρακάτω Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους

2017 και κατανέμονται οι υποψηφίοι για εξέταση σε καθένα από αυτά ως ακολούθως: 

 

Για τα Εξεταστικά Κέντρα εδώ .