ΗΟΜΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

καθορίζεται το πρόγραμμα υπολειπομένων πανελλαδικών εξετάσεων 2017 

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση