ΗΟΜΕ

 Ο ΑΡXΗΓΟΣ THΣ? ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ? ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ?  Προκηρύσσοει

Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών ? γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις ?Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικό Tμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06-2017.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

 Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για την προκήρυξη εδώ .