ΗΟΜΕ

Σας   ενημερώνουμε  ότι οι  υποψήφιοι   για   τα   Τμήματα   Επιστήμης   Φυσικής  Αγωγής   και  Αθλητισμού   (Τ.Ε.Φ Α.Α.)   έχουν   το δικαίωμα   να   προσέλθουν   σε   οποιαδήποτε   Επιτροπή   Υγειονομικής   εξέτασης   και   πρακτικής δοκιμασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ