ΗΟΜΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε ότι η υγειονομική

εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ Α.Α., θα διεξαχθούν

από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ