ΗΟΜΕ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η

εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Για την προκήρυξη εδώ

 Για την  ΑΙΤΗΣΗ ? ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΣΕΙ  ΚΑΙ ΑΣΣΥ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ? 2018  εδώ .