ΗΟΜΕ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων όσον αφορά το Λύκειο . 

Αναλυτικά 

Για το πρόγραμμα της Α' Λυκείου εδώ .

Για το πρόγραμμα της Β' Λυκείου εδώ .

Για το πρόγραμμα της Γ' Λυκείου εδώ .