Ανακοινώνεται ότι από  την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 μέχρι και  την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017  θα υποβάλλονται   αιτήσεις   συμμετοχής   στις   εξετάσεις   του   Κρατικού   Πιστοποιητικού   Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2017.    

  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαΐου    2017  για τα επίπεδα:

α   Επίπεδο   Α   (Α1   «στοιχειώδης   γνώση»   και   Α2   «βασική   γνώση»)   σε   ενιαία   διαβαθμισμένηδοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. 

Για την προκήρυξη εδώ .

Για το πρόγραμμα εδώ

Ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016θαυποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Ιουνίου 2016.

               Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή  12 Ιουνίου  2016 για τα επίπεδα:

α)    Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και Ισπανική.

β)     Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.


Για περισσότερες πληροφορίες εδώ 

για την εγκύκλιο εδώ

έντυπο αίτησης εδώ

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγήσ των εξετάςεων ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 εδώ